سه علامت ساده وجود عیب در سیستم‌های هیدرولیک و راه‌های رفع آن‌ها

یکی از اشکالات رایج در صنایع و کارخانجات ما این است که معمولاً برنامه‌ای برای «نگهداری فعال ماشین‌آلات» وجود ندارد. منظور از «نگهداری فعال» یا همان (Proactive Maintenance)، این است که برنامه منظمی برای بازدید‌های فنی از ماشین‌آلات داشته باشیم و در این بازدیدها مانند یک کارآگاه جنایی که برای کشف علت جنایت و یافتن…